E.č. LE-2020-058-19
Názov Tréning - 9
Klub Model klub Prešov
Termín 23.05.2020
Kategórie F1B, F1H, H, V, A3, P30, Speed 400 Old Timer – 1/2A Eletric Limited Motor Run, ELOT, F1A, F3RES, A1
Typ Tréning
Miesto letisko Prešov
GPS: 49° 2' 5.7355565892" N / 21° 19' 19.7658529824" E
Kontakt Milan Minárik
Exnárova 34
Prešov
080 01
mkpresov@gmail.com
0902111492

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár

GPS

qr kód - kalendár