Schválil Martin Gecík, dňa 05.12.2023.
Kategórie: F1G, H, A3.

E.č. LE-2024-058-12
Názov Prešovská jeseň
Klub Model klub Prešov
Termín 09.11.2024
Náhradný termín 10.11.2024
Kategórie F1G, H, A3
Typ Verejná súťaž
Miesto Prešov - letisko
GPS: 49° 2' 5.0620448832" N / 21° 19' 13.6496189676" E
Kontakt Milan Minárik
Exnárova 34
Prešov
080 01
mkpresov@gmail.com
0902111492
Poznámka 800m

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár

GPS

qr kód - kalendár