Schválil Igor Miertuš, dňa 15.12.2023.
Kategórie: F1B, F1A.

Schválil Martin Gecík, dňa 05.12.2023.
Kategórie: H.

E.č. LE-2024-058-09
Názov Memoriál Michala Dorka
Klub Model klub Prešov
Termín 31.08.2024
Náhradný termín 01.09.2024
Kategórie F1B, H, F1A
Typ Verejná súťaž
Miesto Prešov - letisko
GPS: 49° 2' 6.0234201204" N / 21° 19' 14.8033908984" E
Kontakt Milan Minárik
Exnárova 34
Prešov
080 01
mkpresov@gmail.com
0902111492
Poznámka 800m

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár

GPS

qr kód - kalendár