Schválil Martin Gecík, dňa 05.12.2023.
Kategórie: F1N, A-6.

E.č. LE-2024-058-08
Názov Prešov Indoor
Klub Model klub Prešov
Termín 20.07.2024
Náhradný termín 21.07.2024
Kategórie F1N, A-6
Typ Verejná súťaž
Miesto Prešov
GPS: 48° 59' 0.086696005199883" N / 21° 15' 55.90581894" E
Kontakt Milan Minárik
Exnárova 34
Prešov
080 01
mkpresov@gmail.com
0902111492

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár

GPS

qr kód - kalendár