Schválil Martin Gecík, dňa 26.12.2022.
Kategórie: A1.

E.č. LE-2023-058-15
Názov Majstrovstvá SR
Klub Model klub Prešov
Termín 09.07.2023
Kategórie A1
Typ Majstrovstvá SR (jednorázové)
Miesto Malý Šariš
Kontakt Milan Minárik
Exnárova 34
Prešov
080 01
mkpresov@gmail.com
0902111492

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár