Schválil Igor Miertuš, dňa 26.12.2022.
Kategórie: F1B, F1A.

Schválil Martin Gecík, dňa 26.12.2022.
Kategórie: H.

E.č. LE-2023-058-09
Názov Memoriál Michala Dorka
Klub Model klub Prešov
Termín 27.08.2023
Kategórie F1B, H, F1A
Typ Verejná súťaž
Miesto Malý Šariš
GPS: 49° 0' 59.7129373872" N / 21° 11' 33.6413104296" E
Kontakt Milan Minárik
Exnárova 34
Prešov
080 01
mkpresov@gmail.com
0902111492

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár

GPS

qr kód - kalendár