Schválil Martin Gecík, dňa 26.12.2022.
Kategórie: F1G, F1H, H.

E.č. LE-2023-058-07
Názov Memoriál Milana Minárika
Klub Model klub Prešov
Termín 06.05.2023
Kategórie F1G, F1H, H
Typ Verejná súťaž
Miesto Malý Šariš
GPS: 49° 1' 0.7422637764" N / 21° 11' 34.7992086408" E
Kontakt Milan Minárik
Exnárova 34
Prešov
080 01
mkpresov@gmail.com
0902111492

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár

GPS

qr kód - kalendár