Schválil Igor Miertuš, dňa 27.12.2021.
Kategórie: F1B, F1A.

E.č. LE-2022-058-19
Názov seriál Majstrovstiev SR
Klub Model klub Prešov
Termín 15.10.2022
Kategórie F1B, F1A
Typ Seriál Majstrovstiev SR
Miesto letisko Prešov
GPS: 49° 2' 6.1223831412" N / 21° 19' 20.0489602692" E
Kontakt Milan Minárik
Exnárova 34
Prešov
080 01
mkpresov@gmail.com
0902111492

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár

GPS

qr kód - kalendár