Schválil Martin Gecík, dňa 28.12.2021.
Kategórie: F1G, H, A3.

E.č. LE-2022-058-11
Názov Prešovská jeseň
Klub Model klub Prešov
Termín 05.11.2022
Kategórie F1G, H, A3
Typ Verejná súťaž
Miesto letisko Prešov
GPS: 49° 2' 3.1337977956" N / 21° 19' 17.1128192772" E
Kontakt Milan Minárik
Exnárova 34
Prešov
080 01
mkpresov@gmail.com
0902111492

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár

GPS

qr kód - kalendár