Schválil Igor Miertuš, dňa 27.12.2021.
Kategórie: F1B, F1A.

Schválil Martin Gecík, dňa 28.12.2021.
Kategórie: H.

E.č. LE-2022-058-08
Názov Memoriál Michala Dorka
Klub Model klub Prešov
Termín 27.08.2022
Kategórie F1B, H, F1A
Typ Verejná súťaž
Miesto letisko Prešov
GPS: 49° 2' 4.562319876" N / 21° 19' 14.9108514348" E
Kontakt Milan Minárik
Exnárova 34
Prešov
080 01
mkpresov@gmail.com
0902111492

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár

GPS

qr kód - kalendár