Schválil Miroslav Petrila, dňa 28.12.2021.
Kategórie: AV-1-3, BV 1-3.

E.č. LE-2022-055-05
Názov Memoriál bratov Kopáčikovcov
Klub Klub leteckých modelárov Močenok - KLM Močenok
Termín 24.09.2022
Náhradný termín 25.09.2022
Kategórie AV-1-3, BV 1-3
Typ Verejná súťaž
Miesto Močenok
Kontakt Pavel Rábek, Ľudovít Pec
Úzka, 1906
Močenok
95131
samklub119@gmail.com
0918665222, 0905566591

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár