Schválil Miroslav Petrila, dňa 08.12.2021.
Kategórie: OTVR, PSV.

E.č. LE-2022-055-04
Názov Pohár Slovenských Vetroňov- západ 3. kolo
Klub Klub leteckých modelárov Močenok - KLM Močenok
Termín 17.09.2022
Náhradný termín 18.09.2022
Kategórie OTVR, PSV
Typ Verejná súťaž
Miesto Močenok
Kontakt Pavel Rábek, Ľudovít Pec
Úzka 1906
Močenok
95131
samklub119@gmail.com
0918665222, 0905566591
Poznámka Vetrone, ktoré vznikli na Slovensku do konca roku 1954.

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár