Schválil Igor Miertuš, dňa 25.11.2021.
Kategórie: F1B, F1C, F1A.

Schválil Martin Gecík, dňa 28.12.2021.
Kategórie: A1.

E.č. LE-2022-150-02
Názov ZABOKREKY Cup
Klub Klub leteckých modelárov Žabokreky nad Nitrou
Termín 25.09.2022
Kategórie F1B, F1C, F1A, A1
Typ Medzinárodná (FAI) súťaž
Miesto Rajčany
Kontakt ZABOKREKY Cup
Zelezniciarska 249
Zabokreky nad Nitrou,
958 52
ivanbezak@hotmail.com
+421907480222

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár