Schválil Miroslav Petrila, dňa 13.01.2021.
Kategórie: Texaco, 1/2 A Texaco, Speed 400 Old Timer – 1/2A Eletric Limited Motor Run, ELOT, OTVR, ALOT.

E.č. LE-2021-008-05
Názov JESENNÁ NITRA
Klub LMK NITRA
Termín 02.10.2021
Kategórie Texaco, 1/2 A Texaco, Speed 400 Old Timer – 1/2A Eletric Limited Motor Run, ELOT, OTVR, ALOT
Typ Verejná súťaž
Miesto Letisko Nitra
Kontakt Milan Ďuriš
Golianova 48
Nitra
94912
dunitrans@zoznam.sk

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár