Schválil Pavol Polonec, dňa 29.12.2020.
Kategórie: F1E.

E.č. LE-2021-049-18
Názov Košická strelka
Klub MODEL KLUB VSŽ KOŠICE
Termín 23.10.2021
Náhradný termín 30.10.2021
Kategórie F1E
Typ Verejná súťaž
Miesto Košice
Kontakt Ladislav Virág
Muškátová 6
Košice
04011
viraglaco@gmail.com
0904969174

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár