Schválil Miroslav Petrila, dňa 17.12.2020.
Kategórie: Speed 400 Old Timer – 1/2A Eletric Limited Motor Run, ELOT, OTVR.

E.č. LE-2021-049-16
Názov Košická vrana
Klub MODEL KLUB VSŽ KOŠICE
Termín 02.05.2021
Náhradný termín 09.07.2021
Kategórie Speed 400 Old Timer – 1/2A Eletric Limited Motor Run, ELOT, OTVR
Typ Verejná súťaž
Miesto Košice
Kontakt Hartmann Miroslav
Tr.SNP č 55
Košice
04011
mhartmann@post.sk
0902083935

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár