Schválil Vladimír Zvalený, dňa 29.11.2020.
Kategórie: P30.

E.č. LE-2021-058-40
Názov Majstrovstvá SR
Klub Model klub Prešov
Termín 10.07.2021
Náhradný termín 11.07.2021
Kategórie P30
Typ Majstrovstvá SR (jednorázové)
Miesto letisko Prešov
GPS: 49° 2' 13.774194186" N / 21° 19' 28.72985313" E
Kontakt Milan Minárik
Exnárova 34
Prešov
080 01
mkpresov@gmail.com
0902111492
Poznámka Opatrenia COVID:
V súlade s s Vyhláškou 208 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
• organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT - PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.
• (1) Ak táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID- 19, je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:
a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
e) ide o osobu do 10 rokov veku.
(2) Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia oprávnený nahliadnuť.
• organizátor je povinný zakázať a kontrolovať dodržiavanie zákazu konzumácie pokrmov a nápojov na hromadnom podujatí; osobu, ktorá zákaz konzumácie pokrmov a nápojov porušuje je povinný vykázať z priestorov hromadného podujatia
• zákonní zástupcovia účastníkov súťaže do 10 rokov, alebo účastníci súťaže do 10 rokov pri prezentácii predložia vyhlásenie o bezinfekčnosti
https://www.minedu.sk/data/att/17873.pdf
Propozície Stiahnuť
Výsledky Stiahnuť

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár

GPS

qr kód - kalendár