Schválil Igor Miertuš, dňa 05.11.2020.
Kategórie: F1B, F1A.

Schválil Vladimír Zvalený, dňa 12.11.2020.
Kategórie: H.

E.č. LE-2021-058-29
Názov Memoriál Michala Dorka
Klub Model klub Prešov
Termín 28.08.2021
Kategórie F1B, H, F1A
Typ Verejná súťaž
Miesto letisko Prešov
GPS: 49° 2' 11.8693423896" N / 21° 19' 34.9519505268" E
Kontakt Milan Minárik
Exnárova 34
Prešov
080 01
mkpresov@gmail.com
0902111492

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár

GPS

qr kód - kalendár