Schválil Igor Miertuš, dňa 05.11.2020.
Kategórie: F1B, F1A.

E.č. LE-2021-058-15
Názov seriál Majstrovstiev SR
Klub Model klub Prešov
Termín 25.04.2021
Kategórie F1B, F1A
Typ Seriál Majstrovstiev SR
Miesto letisko Prešov
GPS: 49° 2' 9.9495430728" N / 21° 19' 38.0353544904" E
Kontakt Milan Minárik
Exnárova 34
Prešov
080 01
mkpresov@gmail.com
0902111492

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár

GPS

qr kód - kalendár