Schválil Attila Csontos, dňa 03.11.2020.
Kategórie: Rôzne.

E.č. LE-2021-049-11
Názov Šarkaniáda
Klub MODEL KLUB VSŽ KOŠICE
Termín 18.09.2021
Náhradný termín 19.09.2021
Kategórie Rôzne
Typ Propagačná akcia
Miesto Košice
Kontakt Ladislav Virág
Muškátová 6
Košice
04011
viraglaco@gmail.com
0904969174

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár