Schválil Vladimír Zvalený, dňa 12.11.2020.
Kategórie: H, V.

E.č. LE-2021-049-10
Názov Košické hádzadlá
Klub MODEL KLUB VSŽ KOŠICE
Termín 15.09.2021
Kategórie H, V
Typ Verejná súťaž
Miesto Košice
Kontakt Vladimír Cilli
Poľovnícka 4
Košice
04011
cillivlad@gmail.com
0905759485

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár