Schválil Vladimír Zvalený, dňa 12.11.2020.
Kategórie: F1H, H, V, A3, P30.

Schválil Igor Miertuš, dňa 26.10.2020.
Kategórie: F1A.

E.č. LE-2021-049-06
Názov Cena VSŽ
Klub MODEL KLUB VSŽ KOŠICE
Termín 19.06.2021
Náhradný termín 20.06.2021
Kategórie F1H, H, V, A3, P30, F1A
Typ Verejná súťaž
Miesto Košice
Kontakt Vladimír Cilli
Poľovnícka 4
Košice
04011
cillivlad@gmail.com
0905759485

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár