Schválil Vladimír Zvalený, dňa 12.11.2020.
Kategórie: F1H, H, V, A3, P30.

E.č. LE-2021-049-06
Názov Cena VSŽ
Klub MODEL KLUB VSŽ KOŠICE
Termín 03.07.2021
Kategórie F1H, H, V, A3, P30
Typ Verejná súťaž
Miesto Košice
Kontakt Vladimír Cilli
Poľovnícka 4
Košice
04011
cillivlad@gmail.com
0905759485
Poznámka Opatrenia COVID: V súlade s s Vyhláškou 208 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky –
• organizátor športovej súťaže je povinný umožniť vstup do priestorov hromadného športového podujatie iba osobe, ktorá preukáže negatívnym výsledkom RT - PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 24 hodín.
• (1) Ak táto vyhláška uvádza podmienku negatívneho výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19, je ho možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:
a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
e) ide o osobu do 10 rokov veku.

(2) Prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa odseku 1; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia alebo organizátor hromadného podujatia oprávnený nahliadnuť.
• organizátor je povinný zakázať a kontrolovať dodržiavanie zákazu konzumácie pokrmov a nápojov na hromadnom podujatí; osobu, ktorá zákaz konzumácie pokrmov a nápojov porušuje je povinný vykázať z priestorov hromadného podujatia
• zákonní zástupcovia účastníkov súťaže do 10 rokov, alebo účastníci súťaže do 10 rokov pri prezentácii predložia vyhlásenie o bezinfekčnosti
https://www.minedu.sk/data/att/17873.pdf
Propozície Stiahnuť
Výsledky Stiahnuť

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár