Schválil Peter Malák, dňa 06.11.2020.
Kategórie: F3RES.

E.č. LE-2021-049-02
Názov Košický kumul
Klub MODEL KLUB VSŽ KOŠICE
Termín 24.04.2021
Náhradný termín 25.04.2021
Kategórie F3RES
Typ Verejná súťaž
Miesto Košice
Kontakt Anton Záboj
Pražská 9
Košice
04011
cillivlad@gmail.com
0911245434

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár