Schválil Vladimír Zvalený, dňa 15.01.2020.
Kategórie: H, V.

E.č. LE-2020-049-10
Názov Košické hádzadlá
Klub MODEL KLUB VSŽ KOŠICE
Termín 26.09.2020
Náhradný termín 27.09.2020
Kategórie H, V
Typ Verejná súťaž
Miesto Košice
Kontakt Vladimír Cilli
Poľovnícka 4
Košice
04011
cillivlad@gmail.com
0905759485

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár