Schválil Bohuslav Majerčík, dňa 07.01.2020.
Kategórie: F5J.

E.č. LE-2020-049-09
Názov Košická jeseň
Klub MODEL KLUB VSŽ KOŠICE
Termín 12.09.2020
Náhradný termín 13.09.2020
Kategórie F5J
Typ Verejná súťaž
Miesto Košice
Kontakt Belo Semsey
Boženy Nemcovej 2
Košice
04001
semsey.belo@atk.sk
0949803908

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár