Schválil Pavol Polonec, dňa 13.01.2020.
Kategórie: F1E.

E.č. LE-2020-049-07
Názov Košický magnet
Klub MODEL KLUB VSŽ KOŠICE
Termín 09.05.2020
Náhradný termín 10.05.2020
Kategórie F1E
Typ Verejná súťaž
Miesto Košice okolie
Kontakt Ing.Miroslav Hartmann
Trieda SNP 55
Košice
04011
mhartmann@gmail.com
0902083935

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár