Schválil Vladimír Zvalený, dňa 15.01.2020.
Kategórie: H, V, A3, P30, A1.

Schválil Igor Miertuš, dňa 30.12.2019.
Kategórie: F1A.

E.č. LE-2020-049-05
Názov Cena VSŽ
Klub MODEL KLUB VSŽ KOŠICE
Termín 30.05.2020
Náhradný termín 31.05.2020
Kategórie H, V, A3, P30, F1A, A1
Typ Verejná súťaž
Miesto Košice
Kontakt Ing.Miroslav Hartmann
Trieda SNP 55
Košice
04011
mhartmann@gmail.com
0902083935

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár