Schválil Vladimír Zvalený, dňa 15.01.2020.
Kategórie: H, V, A3, P30, A1.

Schválil Igor Miertuš, dňa 30.12.2019.
Kategórie: F1A.

E.č. LE-2020-049-05
Názov Cena VSŽ
Klub MODEL KLUB VSŽ KOŠICE
Termín 15.09.2020
Kategórie H, V, A3, P30, F1A, A1
Typ Verejná súťaž
Miesto Košice
Kontakt Ing.Miroslav Hartmann
Trieda SNP 55
Košice
04011
mhartman@post.sk
0902083935

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár