Schválil Fero Swiety, dňa 17.01.2020.
Kategórie: Speed 400 Old Timer – 1/2A Eletric Limited Motor Run, ELOT, OTVR.

E.č. LE-2020-049-03
Názov Košická vrana
Klub MODEL KLUB VSŽ KOŠICE
Termín 03.05.2020
Kategórie Speed 400 Old Timer – 1/2A Eletric Limited Motor Run, ELOT, OTVR
Typ Verejná súťaž
Miesto Košice
Kontakt Belo Semsey
Boženy Nemcovej
Košice
04011
semsey.belo@atk.sk
0949803908

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár