Schválil Igor Miertuš, dňa 30.12.2019.
Kategórie: F1B, F1A.

Schválil Vladimír Zvalený, dňa 15.01.2020.
Kategórie: H.

E.č. LE-2020-058-29
Názov Memoriál Michala Dorka
Klub Model klub Prešov
Termín 29.08.2020
Kategórie F1B, H, F1A
Typ Verejná súťaž
Miesto letisko Prešov
GPS: 49° 2' 6.3822016392" N / 21° 19' 21.2994821964" E
Kontakt Milan Minárik
Exnárova 34
Prešov
080 01
mkpresov@gmail.com
0902111492

Kalendár

qr kód - kalendár

Kontakt

qr kód - kalendár

GPS

qr kód - kalendár